fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
การฝึกสุนัข ให้เข้าใจภาษาเรา

การฝึกสุนัข ให้เข้าใจภาษาเรา

จริง ๆ แล้วน้องหมาไม่ได้เข้าใจความหมายของคำที่เราใช้พูดเพื่อสื่อสารกับเขา แต่พวกเขาสามารถจดจำคำพูดของคนเราได้เฉลี่ยประมาณ  165 คำ โดยคำที่พวกเขาจะจำได้นั้นจะเป็นคำที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น โดยน้องหมาจะจำจากการออกเสียงร่วมไปกับท่าทางของเรา เช่น เราพูดคำว่า “กินขนมไหม” พร้อมกับหยิบถุงขนมขึ้นมาเขย่า น้องหมาจะเกิดความสนใจ จากนั้นเราพูดคำว่า “นั่งลง” พร้อมกันใช้มือกดสะโพกน้องหมาให้นั่งลง พวกก็จะจดจำว่าถ้าอยากกินขนมจะต้องนั่งลงก่อน  เป็นต้น  ส่วนคำพูดที่ซับซ้อน หรือ คำที่เป็นนามธรรม พวกเขาจะไม่สามารถจดจำและเข้าใจความหมายได้

น้องหมายังสามารถรับรู้ได้จากน้ำเสียง โทนเสียง จังหวะของคำ และอารมณ์ของเจ้าของในขณะที่พูดด้วย

ฝึกน้องหมายังไงให้เข้าใจภาษาคน

   ใช้คำสั่งที่ สั้น ชัด ฟังง่าย

ต้องเลือกโทนเสียงที่เหมาะสมกับการฝึกน้องหมาก่อน โทนเสียงที่เหมาะที่สุดในการฝึกน้องหมาคือ โทนเสียงนิ่ง และหนักแน่น เป็นโทนเสียงที่ใช้ได้ดีกับการออกคำสั่งให้น้องหมาปฏิบัติตาม เพราะว่าโทนเสียงนี้เป็นโทนเสียงเดียวกับเสียงเห่าของน้องหมาที่แสดงถึงอำนาจในการสั่งการ เมื่อเลือกใช้โทนเสียงที่ถูกต้องแล้ว เจ้าของก็ควรเลือกใช้คำสั่งที่ถูกต้องด้วย โดยคำที่จะมาใช้เป็นคำสั่งในการฝึกน้องหมาจะต้องเป็นคำที่ “สั้น ชัด ฟังง่าย” เช่น ถ้าอยากให้หมานั่งลงให้ใช้คำสั่งว่า นั่ง คำเดียวสั้น ๆ อย่าออกคำสั่งเป็นประโยค คำสั่งที่ยาวจะทำให้น้องหมาเกิดความสับสนจนไม่สามารถทำตามคำสั่งได้

  สั่งซ้ำ ทำบ่อย ๆ ให้เคยชิน

น้องหมาจะสามารถเรียนรู้และจดจำคำสั่งต่าง ๆ ได้จากการทำซ้ำบ่อย ๆ ด้วยคำสั่งเดิม ๆ ดังนั้นในการฝึกให้น้องหมาเข้าใจคำสั่งเจ้าของจำเป็นจะต้องแบ่งเวลาในการฝึกให้น้องหมาทุกวัน และคนอื่น ๆ ในครอบครัวจำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่งเดียวกันในการฝึกน้องหมาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน อย่าเปลี่ยนคำสั่งบ่อย ๆ เป็นอันขาดเพราะจะทำให้น้องหมาเกิดความสับสน และไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของต้องการสื่อสารได้

  พูดคุยกับน้องหมาอย่างสม่ำเสมอ

น้องหมาก็เหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องมีผู้ใหญ่คอยพูด คอยสอน คอยอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้ฟัง … สำหรับน้องหมานอกเหนือจากช่วงเวลาของการฝึกแล้ว ในชีวิตประจำวันพวกเขาก็ต้องการเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของบ้าง พวกเขาจะสามารถสังเกตและจดจำการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละช่วงของเจ้าของได้ พวกเขาจะรู้ว่าตื่นนอนมาเจ้าของจะทำอะไร เจ้าของแต่งตัวแบบนี้แปลว่ากำลังจะออกไปข้างนอก ช่วงเวลาประมาณนี้เจ้าของจะกลับมา ดังนั้นเมื่อคุณเสร็จภารกิจในแต่ละวันแล้ว ควรแบ่งเวลามาพักผ่อนร่วมกับน้องหมาบ้าง พูดคุยเล่นกับพวกเขา ถึงแม้พวกเขาจะไม่เข้าใจความหมาย แต่ก็สามารถรับรู้ได้จากพลังงาน โทนเสียง และการสัมผัสของเจ้าของ ถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับน้องหมา ทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าของและน้องหมาทำได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

credit : dogilike

Top แอพขายหมา
แอพขายหมา