น้องหมาที่บ้านกัดสิ่งของ จะทำอย่างไรดี ?

น้องหมาที่บ้านกัดสิ่งของ จะทำอย่างไรดี ?

          การที่น้องหมาชอบกัดหรือแทะทำลายข้าวของภายในบ้าน ถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของน้องหมา หากเราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เราควรทำความเข้าใจก่อน และหาสาเหตุของที่มาของพฤติกรรมเหล่านั้น

          การกัดแทะสิ่งของเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในน้องหมาที่อายุน้อย ๆ แต่พฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงของน้องหมา แต่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เราจึงควรหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจัดการกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของน้องหมากัน

สาเหตุที่ทำให้น้องหมาชอบทำลายข้าวของ

 เนื่องจากเลี้ยงแยกอยู่ตัวเดียวเป็นเวลานาน จึงมีอาการเบื่อ

          พฤติกรรมการเล่น เช่นการขุด, การกัด, การแทะ ถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของน้องหมา ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายข้าวของ ของน้องหมาได้ เมื่อน้องหมาเห็นวัตถุต่าง ๆ น้องหมามักจะใช้อุ้งเท้าเขี่ย และใช้ปากกัดแทะเพื่อการสำรวจ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้น้องหมาทำลายข้าวของโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจจะเป็นไปได้ที่น้องหมาอาจจะกัดแทะสิ่งของเพื่อความสนุกสนาน มาดูกันว่าสิ่งที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมการกัดแทะของน้องหมามีอะไรบ้าง

แนวทางการแก้ไข
แอพขายหมา
แอพขายหมา
Top