สารพิษกับน้องหมา

สารพิษกับน้องหมา

          สารพิษบางอย่างมีลักษณะโดดเด่นกว่าสิ่งอื่น เช่น สารเคมี เช่น สี หรือน้ำมันดิน จะติดอยู่ตามผิวหนัง สารพิษอื่น ๆ จะสังเกตุเห็นได้ยาก เช่น การกินพืชที่มีพิษหรือยา ไปจนถึงสารเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงการสูดหายใจเข้าไป  

          อาการที่สัตว์เลี้ยงมักแสดงให้เห็น ได้แก่ ดูไม่สบายตัว กระสับกระส่าย หรือมีความเจ็บปวด นอกจากอาการที่กล่าวไป สารพิษยังสามารถส่งผลให้สัตว์แสดงอาการต่าง ๆ เช่น สับสน อาเจียน กระสับกระส่าย โซเซ ซึม ชัก อ่อนเพลีย สูญเสียความอยากอาหาร กระตุก ม่ายตาขยาย มีแผลหลุม ท้องเสีย ใจสั่น และหมดสติ

สัตว์ที่ได้รับสารพิษจะต้องไปรับการดูแลเบื้องต้นทันที

สารพิษที่ได้รับผ่านผิวหนัง
สารพิษที่ได้รับผ่านการหายใจ
สารพิษที่ได้รับผ่านการกิน
พืชมีพิษ

การป้องกัน

  • ควรกันสุนัขออกจากบริเวณที่มีการใช้หรือเก็บสารเคมี
  • หากไม่สามารถกันสุนัขออกจากบริเวณได้ ควรมั่นใจว่าสารเคมีถูกเก็บจากสุนัขอย่างมิดชิด
  • ไม่ควรปลูกพืชที่เป็นพิษต่อสุนัขไว้ในบริเวณบ้านและคอยระวังไม่ให้สุนัขไปเข้าใกล้พืชเหล่านี้ขณะไปเดินนอกบ้าน
  • หากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหนู ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และกันสุนัขออกจากบริเวณที่ใช้สารเหล่านี้ รวมถึงการใช้ยาฆ่าแมลงสำหรับสุนัข (ปลอกคอหรือแชมพูกันเห็บหมัด)
  • เก็บยาของคนให้มิดชิดจากสัตว์เลี้ยง ควรระบุจำนวนเอาไว้ข้างบรรจุภัณฑ์เพราะจะสามารถตรวจสอบจำนวนยาที่สุนัขกินเข้าไปได้

Credit : honestdocs

แอพขายหมา
แอพขายหมา
Top