fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
โรคระบาดน่ากลัว ติดน้องหมาได้ไหมนะ ?

โรคระบาดน่ากลัว ติดน้องหมาได้ไหมนะ ?

          ปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมาย บางโรคก็เกิดขึ้นใหม่ บางโรคก็เคยเกิดการระบาดรุนแรงในอดีตมาแล้ว แต่ก็มาเกิดซ้ำอีก บางโรคก็พบได้ทุกปีจนเป็นโรคระบาดตามฤดูกาลไปแล้ว โรคเหล่านี้นอกจากจะกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนแล้ว ยังผลผลต่อเศษฐกิจเป็นวงกว้างด้วย ไม่เพียงแต่ในคนเราเท่านั้น หลายคนยังเป็นกังวลว่า โรคเหล่านี้จะสามารถติดต่อสุนัขของเราได้หรือไม่ เพราะเวลาที่เกิดโรคระบาดในคนเกิดขึ้นทีไร สุนัขก็มักจะตกเป็นจำเลยสังคมไปทุกที เนื่องจากว่าสุนัขนั้นอยู่ใกล้ชิดกับคนเรามาก จึงอาจจะนำโรคมาติดเรา หรือบางทีเราก็อาจจะนำโรคไปติดยังสุนัขได้ เรามาดูกันครับว่า โรคต่าง ๆ ต่อไปนี้สามารถติดไปยังสุนัขได้หรือไม่

Wuhan virus (2019-nCoV)

          ไวรัสอู่ฮั่น เป็นโรคอุบัติใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาทางสุขภาพของประชากรโลกในปี ค.ศ. 2020 โดยเริ่มมีรายงานมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปี ค.ศ. 2019 แล้ว เริ่มระบาดจากที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จึงเป็นที่มาของชื่อโรคดังกล่าว อย่างไรก็ดีตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนี้นั้น ก็เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่เป็นเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เราให้ชื่อว่า Novel Corona virus 2019 ซึ่งไม่เหมือนกันเชื้อโคโรน่าไวรัสที่ระบาดในสุนัขและแมวแต่อย่างใด ดังนั้นปัจจุบันยังคงไม่มีการรายงานการติดเชื้อนี้ในสุนัขและแมว และยังไม่พบว่า คนสามารถติดเชื้อนี้จากสุนัขและแมวได้

          อย่างไรก็ดี โรคนี้เป็นถือโรคเกิดใหม่ ที่ยังต้องทำการศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งทาง CDC ของสหรัฐอเมริกา ให้คำแนะนำว่า ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่มีการระบาดของโรค ควรเลี่ยงเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ รวมถึงไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยง หากพบว่าตัวเองกำลังมีอาการป่วย สำหรับคนทั่วไป เราสามารถเลี้ยงได้ตามปกติ แต่ให้ระมัดระวังการพาสุนัขไปในแหล่งชุมชนที่มีการรวมตัวของคนมาก ๆ ให้สุนัขกินอาหารที่ปรุงสุก ตามหลักอนามัยและโภชนาการของสุนัข เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ควรสังเกตอาการสุนัขอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม หายใจลำบาก ท้องเสีย อาเจียน หรือมีน้ำมูก ในรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

Swine Influenza virus (H1N1)

          สำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ไข้หวัดสุกร นี้ เป็นที่รู้จักและคุ้นชินกันมานาน เพราะมีรายงานการระบาดอยู่เป็นระยะ ถือเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลที่พบมีการระบาดทั่วโลกทุกปี เมื่อเร็วนี้ก็มีการระบาดที่สหรัฐอเมริกา และล่าสุดก็มีการระบาดที่ประเทศไต้หวัน แม้จะมีคนเสียชีวิตอยู่บ้าง แต่ก็จัดเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้

          สำหรับในสัตว์เลี้ยง ในรายงานปี ค.ศ. 2009 มีรายงานการติดเชื้อในเฟอร์เรตโดยติดมาจากเจ้าของที่ป่วย แต่ไม่พบการติดจากเฟอร์เรตส่งต่อมายังคน ในแมวมีรายการจากติดเชื้อและแสดงอาการป่วยได้ทางระบบทางเดินหายใจ สามารถรัษาให้หายได้ และก็ยังไม่พบรายงานที่คนติดจากแมวเช่นกัน ส่วนสุนัขมีรายในปี ค.ศ. 2009 จากจีนและสหรัฐอเมริกา ว่าตรวจพบเชื้อนี้ในสุนัข โดยในสหรัฐอเมริกาพบว่า สุนัขติดเชื้อมาจากเจ้าของที่ป่วย และสุนัขได้รับการักษาจนหายเป็นปกติ ดังนั้นจะพบว่าเชื้อนี้สามารถติดในสุนัขได้ (ติดจากคน) สุนัขจะแสดงทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจลำบาก หากได้รับการรักษาจะสามารถหายได้ ทั้งนี้พบว่า สุนัขบางตัวสามารถติดเชื้อได้โดยไม่แสดงอาการ

          ในเวชชสารสัตวแพทย์ปี พ.ศ. 2559 (ของประเทศไทย) มีรายงานการศึกษาหนึ่ง ได้เก็บตัวอย่างซีรัมจำนวน 9,891 ตัวอย่างเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ และตรวจหาความจำเพาะต่อเชื้อด้วยวิธี hemagglutination inhibition test (HI test) จากสุนัขป่วยและสุนัขปกติ ทุกช่วงอายุ เพศ และพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่า สุนัขมีเชื้อ Human-pH1N1 virus อยู่ร้อยละ 23.17 ของจำนวนสุนัขที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ (พบมากที่สุด) แสดงให้เห็นว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (Human-pH1N1) เป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อวนเวียนอยู่ในประชากรของสุนัขในประเทศไทยได้

Avian influenza virus (H5N1)

          โรคไข้หวัดนก เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่ง ในสุนัขไม่มีความไวต่อการติดเชื้อนี้มากนักเมื่อเทียบกับแมว แต่มีการศึกษาที่รายงานพบการติดเชื้อในสุนัขทั้งที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน รวมถึงในประเทศไทย โดยจากรายงานในปี พ.ศ. 2547 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า มีสุนัขที่ตรวจพบการติดเชื้อไข้หวัดนก จากการผ่าซากสุนัขอายุประมาณ 1 ปี ที่เก็บตัวอย่างมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี สุนัขตัวนี้มีประวัติไปแทะซากเป็ดไล่ทุ่งที่มีการติดเชื้อและระบาดอยู่ที่พื้นที่ หลังจากนั้นสุนัขได้เสียชีวิตภายหลัง 6 วัน โดยมีอาการซึม มีไข้สูง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย และตาย จากการผ่าชันสูตรพบของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อปอด ปอดบวม และมีรอยโรคที่ตับ ม้าม ไต หัวใจ และหลอดลม

          อย่างไรก็ดีการติดเชื้อในสุนัขนั้นค่อนข้างจำกัดและมีโอกาสน้อยมาก โดยเฉพาะสุนัขที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน การรับเชื้อของสุนัขส่วนมากเกินการการกัด กิน หรือไปแทะเล่นซากสัตว์ปีกที่มีเชื้อ สุนัขทั่วไปถ้าเลี้ยงในบ้าน จึงมีโอกาสรับเชื้อได้น้อยมาก ยังไม่ต้องกังวล จนถึงปัจจุบันนี้ยังมีรายงานในสุนัขก็ยังมีน้อยมาก ๆ หากเพียงเราเลี้ยงสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ ก็ช่วยให้สุนัขปลอดภัยได้ และที่สำคัญยังไม่พบรายงานว่า คนจะสามารถติดเชื้อไข้หวัดนกจากสุนัขได้แต่อย่างใด

Zika virus

          โรคนี้พบครั้งแรกที่ป่าซิกา (Zika forest) ประเทศอูกานด้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 มีการระบาดกันในแถบทวีปแอฟริกา ต่อมาก็มีการแพร่กระจายมายังทวีปเอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก แล้วลุกลามเข้าไปยังทวีปอเมริกา จนปัจจุบันก็พบโรคนี้กระจายอยู่ในหลาย ๆ ที่ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทย มีรายงานการตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสซิกาคร้งแรกในปี พ.ศ. 2497 (Pond WL., 1963) สำหรับในสุนัขยังไม่มีรายงานที่สุนัขป่วยด้วยโรคนี้ และยังไม่มีหลักฐานว่ามนุษย์เราจะติดโรคต่อจากสัตว์โดยตรงหรือจากสุนัขได้เลย ไม่ว่าจะสัมผัส ถูกเลีย ไอหรือจามใส่ เพราะโรคนี้มียุงเป็นพาหะ และการศึกษาปัจจุบันก็ยังไม่พบว่ายุงที่กัดสุนัขแล้วจะนำเชื้อมาสู่คนได้

Credit : dogilike

Top แอพขายหมา
แอพขายหมา