Anisocoria​ ในสุนัข

Anisocoria​ ในสุนัข

          รูม่านตานั้นเป็นวงกลมที่อยู่ตรงกลางของดวงตา เป็นทางผ่านของแสง ถ้าหากได้รับแสงเล็กน้อยรูม่านตาจะมีการขยายเล็กน้อย และเมื่อได้รับแสงมาก ๆ จะพบว่ารูม่านตาจะหดตัว ถ้าหากสามารถหาสาเหตุของการเกิดได้ ก็จะสามารถรักษาให้หายได้เช่นกัน

ความผิดปกตินี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งสุนัขและแมว

อาการ

มักเห็นได้ชัดว่าสุนัขจะมีรูม่านตาข้างหนึ่งเล็กกว่าอีกข้างหนึ่ง

สาเหตุ

สาเหตุที่มีผลต่อขนาดของรูม่านตานั้นได้แก่ การอักเสบทางส่วนหน้าของดวงตา ความดันในลูกตาสูงขึ้น โรคของม่านตา แผลเป็นภายในดวงตา การใช้ยา และเนื้องอก

การวินิจฉัย

สัตวแพทย์จะทำการตรวจขนาดรูม่านตา เพื่อแยกระหว่างความผิดปกติของระบบประสาทกับสาเหตุที่มาจากดวงตา การอัลตราซาวน์จะมีการทำเพื่อหารอยโรคภายในดวงตา computed tomography (CT) และ magnetic resonance imaging (MRI) จะหาความผิดปกติของสมอง

การรักษา

การรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด

การจัดการและความเป็นอยู่

ถ้าหากสัตวแพทย์มีการจ่ายยาให้ คุณเจ้าของต้องมั่นใจว่าสัตว์ได้รับยาครบถ้วนและถูกต้อง

การป้องกัน

ไม่มีวิธีป้องกันสำหรับความผิดปกตินี้

Credit : honestdocs

แอพขายหมา
แอพขายหมา
Top